Stand van zaken toezicht op zorg thuis

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zet de laatste ontwikkelingen in het toezicht op de zorg thuis op een rijtje. In 2016 vernieuwden wij ons toezicht op de zorg thuis. Eind 2017 was er een evaluatie. Half 2018 kwam het kwaliteitskader wijk-verpleging uit. In 2019 geldt het addendum bij het kwaliteitskader verpleeghuiszorg voor de langdurige zorg thuis. Alle redenen dus om ons toezicht aan te passen. En we blijven ons toezicht op de zorg thuis doorontwikkelen.