Brief beëindiging toezichttraject HK Zorg

In april 2022 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een hertoets uit bij HK Zorg. Aanleiding hiervoor was een eerder onderzoek van de inspectie in januari 2021, waarbij de inspectie meerdere tekortkomingen en aandachtspunten constateerde. 

Tijdens de hertoets stelde de inspectie vast dat HK Zorg zich sinds het toezicht van januari 2021 had verbeterd op een aantal verwachtingen. Maar de inspectie stelde ook vast dat een aantal verbeteringen in de praktijk minder ver gevorderd was dan we opmaakten uit de voortgangsrapportages die HK Zorg in de periode daarvoor had aangeleverd. Daarnaast leverde de hertoets een aantal nieuwe verbeterpunten op. 

De inspectie heeft HK Zorg vervolgens verzocht de aandachts- en verbeterpunten uit de hertoets te vertalen in een samenhangend verbeterplan met concrete maatregelen om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen. De inspectie heeft het verbeterplan beoordeeld en daarnaast een gesprek gevoerd met de nieuwe raad van toezicht van HK Zorg. 

De inspectie constateert dat de verbetermaatregelen aansluiten op de aandachts- en verbeterpunten uit de hertoets. Ook zijn de maatregelen helder en concreet geformuleerd. Het plan is ambitieus en bevat een realistisch tijdpad. HK Zorg heeft de meeste verbetermaatregelen inmiddels geïmplementeerd. 

De inspectie concludeert dat HK Zorg de afgelopen tijd voldoende verbeterkracht heeft getoond. In combinatie met het gesprek dat de inspectie heeft gevoerd met de raad van toezicht, geeft dit de inspectie voldoende vertrouwen om het toezichttraject bij HK Zorg af te sluiten.