Afsluitbrief toezicht De Ponyfarm

In september 2022 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een onderzoek uit naar de kwaliteit van de hulp bij De Ponyfarm. Na dit onderzoek heeft de Ponyfarm aangegeven dat de hulp op de Ponyfarm gaat stoppen. Het vervolg van het toezicht is gericht geweest op veiligheid van de hulp voor de jeugdigen zolang De Ponyfarm zorg levert en op de continuïteit van de hulp gedurende het proces tot en met de overdracht. Op 1 maart 2023 zijn alle cliënten uit zorg. De inspectie sluit het toezichttraject af.