Aanwijzing William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

De William Schrikker Stichting heeft een aanwijzing van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gekregen omdat de kwaliteit van de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen onvoldoende is.

In onderstaande brief staat de aanleiding voor de aanwijzing en welke maatregelen de William Schrikker Stichting moet nemen.