Toezichttraject bij de William Schrikker Stichting

Sinds 2016 zijn de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid (de inspecties) een intensief traject met de William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering (WSS) gestart. Aanleiding voor de actieve bemoeienis van de inspecties was de kwaliteit van de door de WSS uitgevoerde calamiteitenonderzoeken en het daarop in gang gezette verbetertraject. Ondanks verschillende gesprekken over verbetering van de kwaliteit van de calamiteitenonderzoeken, missen de inspecties hierin een voldoende diepgaande en kritisch reflectie op het eigen handelen. Gevolg is dat niet altijd de juiste maatregelen worden genomen die nodig zijn om tot kwaliteitsverbetering te komen.

Daarnaast constateren de inspecties dat uit calamiteitenonderzoeken steeds de-zelfde verbeterpunten naar voren blijven komen. Hierdoor lijken de in gang gezette verbetermaatregelen tot nu toe niet het gewenste resultaat te hebben.

Ook de uitkomsten van het eigenstandig onderzoek van de inspecties naar het overlijden van een baby in Noord-Brabant duiden op terugkerende patronen en tekortkomingen als het gaat om de hulp aan kwetsbare cliƫnten.

De bevindingen en conclusies uit dit onderzoek riepen bij de inspecties de vraag op of er prioriteit is gegeven aan het daadwerkelijk doorvoeren van de benodigde verbeteringen. De inspecties hadden hierdoor reden om te twijfelen aan de verbeterkracht en het lerend vermogen van de WSS en de mate van urgentiebesef bij het bestuur van de WSS.