Onderzoek naar signaal over thermografie

In deze brief gaat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in op het aanbieden van thermografie voor borstkankerscreening. De brief gaat vooral in op de vraag of thermografie vergunningplichtig is in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek (Wbo), omdat het mogelijk als alternatief voor het bevolkingsonderzoek naar kanker door borstkankerscreening (mammografie) wordt aangeboden.

De inspectie wijst aanbieders van thermografie er in deze brief nogmaals op dat zij zich ervan bewust moeten zijn dat zij het onderzoek niet mogen aanbieden ter vervanging van borstkankeronderzoek en dat zij cliënten hierop expliciet moeten wijzen. Indien aanbieders van thermografie burgers onjuist of onvolledig informeren en daarmee weerhouden van het gebruik van reguliere borstkankerscreening en zorg, overtreden zij de Wkkgz.

De inspectie verwacht daarom dat aanbieders van thermografie in de communicatie met hun cliënten duidelijk maken dat het onderzoek geen aanvulling of vervanging is van borstkankerscreening of van enige andere vorm van reguliere zorg. De aanbieder mag niet de schijn wekken dat thermografie een alternatief vormt voor borstkankerscreening, noch de indruk wekken dat de uitkomsten van het thermografie onderzoek reden zijn om af te zien van regulier onderzoek.