Aflevering alternatieven voor ‘Cisplatine 1mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie’ toegestaan, tot en met 19 juli 2024

Vanwege een tekort aan ‘Cisplatine 1 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie‘ mogen fabrikanten, groothandelaren en apotheekhoudenden alternatieve geneesmiddelen afleveren aan artsen. Deze geneesmiddelen moeten uit een andere Europese lidstaat komen. Als alternatieven commercieel niet beschikbaar zijn in een andere Europese lidstaat, mogen partijen ze ook uit het Verenigd Koninkrijk of uit een MRA-land (Australië, Canada, Israël, Japan, Nieuw-Zeeland, Zwitserland of de Verenigde Staten) halen.

Het gaat alleen om alternatieve geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm voor:

  • Cisplatine Accord 1 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie (RVG 104068) 
  • Cisplatine 1 mg/ml PCH, concentraat voor oplossing voor infusie (RVG 101430)

Partijen hoeven vooraf geen individuele toestemming te vragen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Ze hoeven ook geen administratie van artsenverklaringen bij te houden.

Toestemming is tijdelijk

De betrokken handelsvergunninghouder heeft aangegeven dat naar verwachting bovengenoemde geneesmiddelen uiterlijk 19 juli 2024 weer voldoende op voorraad zullen zijn om in de behoeften van patiënten te kunnen voorzien. De toestemming geldt daarom voorlopig tot en met 19 juli  2024.

Zie voor meer informatie en voorwaarden het besluit met kenmerk 2024-2989173/IT2093915 in de Staatscourant.

Op de hoogte blijven van nieuwe besluiten?

Als u op de hoogte wilt blijven van nieuwe besluiten voor aflevering van alternatieve geneesmiddelen, dan kunt u zich  abonneren op besluiten van geneesmiddelen. U ontvangt dan een e-mail zodra wij een besluit publiceren op onze website.