Aflevering alternatieven voor isosorbidemononitraat, (verschillende sterktes) en isosorbidedinitraat Aurobindo retard 20 mg, tablet mga tijdelijk toegestaan

Vanwege een tekort van ‘isosorbidemononitraat, (verschillende sterktes), (meerdere RVG-nummers) en isosorbidedinitraat Aurobindo retard 20 mg, tablet mga (RVG 20660) mogen fabrikanten, groothandelaren en apotheekhoudenden alternatieven afleveren aan artsen. Deze alternatieven moeten afkomstig zijn uit een andere lidstaat. Als de alternatieven commercieel niet beschikbaar zijn in een andere lidstaat, mogen ze ook uit het Verenigd Koninkrijk of uit een MRA-land (Australië, Canada, Israël, Japan, Nieuw-Zeeland, Zwitserland of de Verenigde Staten) worden betrokken.

Het gaat alleen om alternatieven met dezelfde werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm voor:

 • Isosorbidemononitraat Aurobindo 10 mg tablet (RVG 20915)
 • Isosorbidemononitraat Aurobindo 20 mg tablet (RVG 20916)
 • Isosorbide mononitraat Accord 20 mg tablet (RVG 56948)
 • Isosorbidemononitraat Aurobindo 40 mg tablet (RVG 20917)
 • Isosorbidemononitraat Accord 40 g tablet (RVG 56949)
 • Isosorbidemononitraat retard RPH 30 mg tablet mga (RVG 122502)
 • Promocard 30 durettes tablet mga 30 mg (RVG 17157)
 • Isosorbidemononitraat Sandoz retard 60, tablet mga 60 mg (RVG 29829)
 • Isosorbidemononitraat retard Mylan 60 mg, tablet mga (RVG 27105)
 • Isosorbidemononitraat retard Aurobindo 60 mg, tablet mga (RVG 23515)
 • Isosorbidemononitraat retard Teva 60 mg, tablet mga (RVG 100635)
 • Mono-Cedocard retard 25, capsule mga 25 mg (RVG 17289)
 • Mono-Cedocard retard 50, capsule mga 50 mg (RVG 13645)
 • Mono-Cedocard retard 100, capsule mga 100 mg (RVG 20822)
 • Isosorbidedinitraat Aurobindo retard 20 mg, tablet mga (RVG 20660)

Partijen hoeven vooraf geen individuele toestemming te vragen bij de inspectie en ook geen artsenverklaringenadministratie bij te houden.

Toestemming is tijdelijk

De betrokken handelsvergunninghouders hebben aangegeven dat het nog onvoldoende duidelijk is wanneer bovengenoemde geneesmiddelen weer voldoende voorradig zijn om in de behoeften van patiënten te kunnen voorzien. De toestemming is daarom vooralsnog afgegeven tot en met uiterlijk 15 augustus 2023.

Zie voor meer informatie en voorwaarden het besluit met kenmerk 2023-2879825/IT2079496 in de Staatscourant.

Op de hoogte blijven van nieuwe besluiten?

Als u op de hoogte wilt blijven van nieuwe besluiten voor het afleveren van alternatieven, dan kunt u zich abonneren op besluiten van geneesmiddelen. U ontvangt dan een e-mail zodra wij een besluit publiceren op onze website.