Aflevering alternatieven voor Protaminehydrochloride MPH tijdelijk langer toegestaan

Vanwege een aanhoudend tekort van ‘Protaminehydrochloride MPH 1.000 IE/ml, oplossing voor injectie’ mogen fabrikanten, groothandelaren en apotheekhoudenden gedurende een langere periode alternatieven afleveren aan artsen. Deze alternatieven moeten afkomstig zijn uit een andere lidstaat. Als de alternatieven commercieel niet beschikbaar zijn in een andere lidstaat, mogen ze ook uit het Verenigd Koninkrijk of uit een MRA-land (Australië, Canada, Israël, Japan, Nieuw-Zeeland, Zwitserland of de Verenigde Staten) worden betrokken.

Het gaat alleen om alternatieven met dezelfde werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm voor:

  • Protaminehydrochloride MPH 1.000 IE/ml, oplossing voor injectie (RVG 06666)

Partijen hoeven vooraf geen individuele toestemming te vragen bij de inspectie en ook geen artsenverklaringenadministratie bij te houden. 

Toestemming is tijdelijk

De betrokken handelsvergunninghouder heeft aangegeven dat naar verwachting Protaminehydrochloride MPH 1.000 IE/ml, oplossing voor injectie (RVG 06666) uiterlijk 1 juni 2023 weer voldoende voorradig zal zijn om in de behoeften van patiënten te kunnen voorzien.  De toestemming is daarom afgegeven tot en met 1 juni 2023.

Zie voor meer informatie en voorwaarden het bericht in de Staatscourant.

Op de hoogte blijven van nieuwe besluiten?

Als u op de hoogte wilt blijven van nieuwe besluiten voor het afleveren van alternatieven, dan kunt u zich abonneren op besluiten van geneesmiddelen. U ontvangt dan een e-mail zodra wij een besluit publiceren op onze website.