Aflevering alternatieven voor Aspegic, acetylsalicylzuur, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie langer toegestaan

In verband met een tekort van Aspegic, acetylsalicylzuur, 500 mg/5 ml, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, welke nog niet is opgelost, mogen fabrikanten, groothandelaren en apotheekhoudenden voor een langere tijd alternatieven afleveren aan artsen.

Het gaat alleen om alternatieven met dezelfde werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm voor:

  • Aspegic injectie 500, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie 500 mg/5 ml (RVG 06305) 

Partijen hoeven vooraf geen individuele toestemming te vragen bij de inspectie en ook geen artsenverklaringenadministratie bij te houden. 

Toestemming is tijdelijk

De betrokken handelsvergunninghouder heeft aangegeven dat het bovengenoemde geneesmiddel uiterlijk eind mei 2023 weer voldoende voorradig is om in de behoeften van patiënten te kunnen voorzien. De toestemming is daarom vooralsnog afgegeven tot en met 26 mei 2023.

Zie voor meer informatie en voorwaarden het bericht in de Staatscourant.

Op de hoogte blijven van nieuwe besluiten?

Als u op de hoogte wilt blijven van nieuwe besluiten voor het afleveren van alternatieven, dan kunt u zich abonneren op besluiten van geneesmiddelen. U ontvangt dan een e-mail zodra wij een besluit publiceren op onze website.