Aflevering alternatieven voor Albuman 40 g/l oplossing voor infusie, albumine tijdelijk toegestaan

Vanwege een tekort van ‘Albuman 40 g/l oplossing voor infusie, albumine, 40 g/l, oplossing voor infusie’ mogen fabrikanten, groothandelaren en apotheekhoudenden alternatieven afleveren aan artsen. Deze alternatieven moeten afkomstig zijn uit een andere lidstaat. Als de alternatieven commercieel niet beschikbaar zijn in een andere lidstaat, mogen ze ook uit het Verenigd Koninkrijk of uit een MRA-land (Australië, Canada, Israël, Japan, Nieuw-Zeeland, Zwitserland of de Verenigde Staten) worden gehaald.

Het gaat alleen om alternatieven met dezelfde werkzame stof, toedieningsvorm en vergelijkbare sterkte (waaronder 50 g/l) voor:

  • Albuman 40 g/l oplossing voor infusie (RVG 103594)

Partijen hoeven vooraf geen individuele toestemming te vragen bij de inspectie en ook geen artsenverklaringenadministratie bij te houden.

Toestemming is tijdelijk

De betrokken handelsvergunninghouder heeft aangegeven dat het nog onvoldoende duidelijk is wanneer bovengenoemde geneesmiddel weer voldoende voorradig is om in de behoeften van patiënten te kunnen voorzien. De toestemming is daarom vooralsnog afgegeven tot en met 18 mei 2023.

Zie voor meer informatie en voorwaarden, het bericht in de Staatscourant.

Op de hoogte blijven van nieuwe besluiten?

Als u op de hoogte wilt blijven van nieuwe besluiten voor het afleveren van alternatieven, dan kunt u zich abonneren op besluiten van geneesmiddelen. U ontvangt dan een e-mail zodra wij een besluit publiceren op onze website.