Aflevering alternatieven voor Rifampicine tijdelijk toegestaan

Vanwege een tekort aan ‘Rifadin, poeder voor infusievloeistof 600 mg (RVG 08755)’ mogen fabrikanten, groothandelaren en apotheekhoudenden tijdelijk alternatieven afleveren aan artsen. Deze alternatieven moeten afkomstig zijn uit een andere lidstaat (inclusief het Verenigd Koninkrijk). Als de alternatieven commercieel niet beschikbaar zijn in een andere lidstaat, mogen ze ook uit een MRA-land (Australië, Canada, Israël, Japan, Nieuw-Zeeland, Zwitserland of de Verenigde Staten) worden gehaald.

Het gaat alleen om alternatieven met dezelfde stof, sterkte en toedieningsvorm voor:

  • Rifadin, poeder voor infusievloeistof 600 mg (RVG 08755)

Partijen hoeven vooraf geen individuele toestemming te vragen bij de inspectie en ook geen artsenverklaringenadministratie bij te houden.

Toestemming is tijdelijk

De betrokken handelsvergunninghouder geeft aan dat naar verwachting Rifadin, poeder voor infusievloeistof 600 mg (RVG 08755) uiterlijk 30 maart 2023 weer voldoende voorradig zal zijn om in de behoeften van patiënten te kunnen voorzien. Mede daarom besluit de inspectie dat de toestemming wordt verleend tot en met 30 april 2023.

Zie voor meer informatie en voorwaarden het besluit met kenmerk 2023-2849862/IT2075503 in de Staatscourant.

Op de hoogte blijven van nieuwe besluiten?

Als u op de hoogte wilt blijven van nieuwe besluiten voor het afleveren van alternatieven, dan kunt u zich abonneren op besluiten van geneesmiddelen. U ontvangt dan een e-mail zodra wij een besluit publiceren op onze website.