Ons toezicht: terugblik en vooruitblik

Hier vindt u informatie over onze plannen voor dit jaar en onze terugblik op het afgelopen jaar.
 

Terugblik 2021

Het jaar 2021 kenmerkte zich voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) door meer samenwerking, nieuwe toezichtgebieden en andere keuzes. Deze veranderingen in het toezicht werden voor een groot deel ingegeven door COVID-19. 2021 in vogelvlucht geeft een impressie van het werk van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in 2021.

Werkplan 2023

In dit werkplan vertellen we wat we gaan doen in 2023. Het is zeker geen uitputtende lijst. Want de IGJ houdt regulier toezicht op de kwaliteit en veiligheid van zorg bij een breed scala aan aanbieders en focust op talrijke thema’s. 

COVID-19 heeft ons laten zien hoe belangrijk goede gezondheidszorg en jeugdhulp zijn voor de kwaliteit van leven. Dankzij de enorme inzet van zorg- en jeugdhulpprofessionals is de kwaliteit van zorg en jeugdhulp in Nederland hoog. En dat willen we zo houden, daarom houden wij toezicht.