Ons toezicht: terugblik en vooruitblik

Hier vindt u informatie over onze plannen voor dit jaar (werkplan 2020) en onze terugblik op het afgelopen jaar (jaarbeeld 2019 en klachtbeeld 2019).

Jaarbeeld

Het jaarbeeld 2019 laat zien wat wij belangrijk vinden. Het begint met een reflectie van de inspecteur-generaal. Vervolgens geeft het inzicht in onze koers en uitgangspunten. Denk hierbij aan onderwerpen als: onze missie, duurzame IGJ, burgerperspectief, openbaarmaking, en medezeggenschap in de zorg.

Ook schetst het jaarbeeld voor ons relevante ontwikkelingen in ons werkveld. Denk bijvoorbeeld aan: e-health, Brexit, nieuwe wetgeving, arbeidsmarkt, regeldruk en goed bestuur. Een belangrijk onderdeel van ons jaarbeeld is de beschrijving van wat ons in 2019 opviel per zorg-/hulpsector of thema. Klachten en meldingen komen aan bod. Daarnaast komen onze bedrijfsvoering en ons toezicht in cijfers aan de orde.

Klachtbeeld

Het klachtbeeld 2019 laat zien welke klachten en vragen bij het Landelijk Meldpunt Zorg, het burgerportaal van IGJ, zijn binnengekomen in 2019. Het beschrijft de aantallen klachten en meest genoemde onderwerpen per zorg-/hulpsector. Ook geeft het inzicht in wat de actuele thema’s waren in 2019.