Ons toezicht: terugblik en vooruitblik

Hier vindt u informatie over onze plannen voor dit jaar (werkplan 2022) en onze terugblik op het afgelopen jaar (2021 in vogelvlucht).
 

Werkplan 2022

In het werkplan 2022 beschrijven we waar we in 2022 extra aandacht aan besteden en hoe we dat doen. Deze onderwerpen volgen ook uit ons Meerjarenbeleidsplan (MJB) 2020-2023. Uiteraard doen onze inspecteurs in 2022 ook hun gewone toezichtswerk. 

COVID-19 zal ook in 2022 van grote invloed zijn op zorg en jeugdhulp. We kijken bijvoorbeeld naar hoe de zorg en de jeugdhulp zich voorbereiden op mogelijke toekomstige pandemieën (‘pandemische paraatheid’). We hebben in 2022 extra aandacht voor het probleem dat er te weinig zorg- en (jeugd)hulpverleners zijn. Verder richt IGJ zich bijvoorbeeld op de risico’s van geneesmiddelentekorten. En we letten op de gevolgen van de nieuwe Europese wetgeving over medische hulpmiddelen.

Persoonsgerichte zorg is afgestemd op iemands persoonlijke behoeften, wensen en voorkeuren. Hiervoor is het nodig in gesprek te zijn met patiënten/cliënten/jeugdigen en hun naasten. Om goede zorg te kunnen bieden, is het nodig dat zorg- en hulpverleners goed met elkaar samenwerken. Deze onderwerpen zijn belangrijk in ons toezicht. 

Zo houden wij toezicht op veilige en goede zorg en (jeugd)hulp voor iedereen!