Meerjarenbeleidsplan IGJ bijna klaar

De inspectie denkt na over haar strategische koers voor de komende vier jaar. Heel veel mensen van binnen en buiten de inspectie hebben de afgelopen maanden meegedacht bij de ontwikkeling daarvan. Dat stellen wij enorm op prijs.

#denkmeemetIGJ

Met trots presenteren we de meest recente conceptversie van dit plan. Met deze tekst willen we duidelijk maken in welke richting wij ons toezicht in de komende jaren verder ontwikkelen. In ons beleid kiezen we vier inhoudelijke en twee organisatorische thema’s, waaraan we extra aandacht willen geven.

Belangstelling

Met deze publicatie informeren we iedereen die belangstelling heeft voor de ontwikkeling van ons toezicht. We horen het graag als u kans ziet op een laatste verbetering. Dan bent u van harte welkom bij onze projectgroep MJB via e-mail.

Dat kan tot woensdag 17 oktober 2019. We verwachten dat we in de loop van het najaar ons Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 kunnen vaststellen. We kijken uit naar de samenwerking in de komende jaren met vele partijen in de samenleving, de gezondheidszorg en de jeugdhulp.