Denk mee over ons Meerjarenbeleidsplan 2020-2023

Dit voorjaar werken we aan ons nieuwe Meerjarenbeleidsplan (MJB). Daarin leggen we vast hoe we de komende jaren (2020-2023) ons toezicht willen vormgeven en ontwikkelen. Daarbij houden we rekening met veranderingen in de zorgsector en in de samenleving. Ook laten we ons graag inspireren door de mening van zorgprofessionals, patiënten, politici en publiek over de Nederlandse zorg- en hulpverlening en ons toezicht daarop. U kunt uw mening via Twitter of LinkedIn met ons delen. Gebruik daarbij #denkmeemetIGJ.

#denkmeemetIGJ

Bouwstenen

Als basis voor ons nieuwe MJB gebruiken we input uit verschillende bronnen, zoals bijvoorbeeld strategieën van andere (buitenlandse) inspecties, samenwerkingspartners, brancheorganisaties en koepelorganisaties. We nemen ook de resultaten van ons imago-onderzoek mee en laten ons inspireren door ideeën van trendwatchers.

Vijf hoofdthema’s

Op basis van alle bouwstenen hebben we vijf thema’s aangewezen: 

  1. Persoonsgericht toezicht “door de ogen van de burger”
  2. Toezicht op duurzame inzetbaarheid zorg- en hulpverlener
  3. Toezicht op maat met “ziel en zakelijkheid”
  4. Sectorspecifiek toezicht op farmaceutische producten en medische technologie
  5. Van Data naar Informatie naar Kennis en Toezicht

Deze thema's vormen de ruggengraat van ons nieuwe MJB.

Bij elk van deze thema’s benoemt de inspectie een aantal resultaten. Om die resultaten te halen, moeten IGJ-medewerkers lef tonen, meer samenwerken en effectief communiceren. Het MJB beschrijft daarom ook hoe IGJ denkt zich daar nog meer in te kunnen ontwikkelen.

Gezond vertrouwen

Drie vragen voor vijf MJB thema’s

Op dit moment werken we met interne en externe belanghebbenden de vijf MJB thema’s verder uit. Dat doen we aan de hand van drie vragen:

  1. Waarom is dit thema van belang voor de inspectie?
  2. Wat zouden we over vijf jaar op dit thema bereikt moeten hebben?
  3. Wat is er voor nodig om het beoogde resultaat over vijf jaar te kunnen bereiken?

Gezond vertrouwen

De titel (motto) van ons huidige MJB 2016-2019 is ‘Gezond vertrouwen’. Daarmee willen we laten zien dat wij er vanuit gaan dat zorgaanbieders voortdurend open staan voor verbetering en vernieuwing. En dat ze open zijn over wat goed of minder goed ging. Zo kunnen zorgaanbieders van elkaar leren. Ons motto betekent voor ons ook, dat we uiteraard ingrijpen als verbeteringen uitblijven of als er acuut gevaar is voor de patiëntveiligheid.

We hebben gemerkt dat ons motto soms verwarring over onze positie en handelen heeft gegeven. We hebben daarom besloten daar in ons nieuwe MJB duidelijker over te zijn. In al ons toezicht streven wij steeds weer naar het juiste evenwicht tussen gezond vertrouwen en gezonde argwaan. Met maar één doel: behoud en verbetering van de goede Nederlandse zorg- en (jeugd)hulpverlening.

Meer informatie over de vijf thema's