Inspecteur-generaal Ronnie van Diemen uitnodigen

Ronnie van Diemen ontvangt met regelmaat uitnodigingen om deel te nemen als spreker op een congres. Soms gaat het om een toespraak, presentatie, soms om deelname aan een debat. Hieronder vindt u het formulier waarmee u verzoek tot uitnodiging kunt indienen.

Dien uw verzoek op tijd in

Probeer een verzoek zo vroeg mogelijk, minimaal drie maanden vóór de datum van uw bijeenkomst te versturen. Het duurt ongeveer drie weken voor u antwoord krijgt. Dan weet u ruim op tijd of de inspecteur-generaal (IG) op uw uitnodiging kan ingaan.

Wij vragen u om het aanvraagformulier hieronder zo volledig mogelijk in vullen. Het doel is dat de IG een duidelijk beeld van de bijeenkomst heeft en wat haar rol is. Dit formulier is alleen bedoeld om de IG uit te nodigen voor een:

  • bijeenkomst
  • overhandiging
  • opening
  • symposium
  • congres

Nadat u het formulier heeft verzonden, ontvangt u een ontvangstbevestiging van de afdeling Communicatie.

Verzoek tot uitnodiging van de inspecteur-generaal

De naam, het thema, de beoogde doelgroep etc.

Is deze datum al vastgesteld? *

Naam locatie en adres

Namen, functies en organisaties van de sprekers

Is de toegang gratis? *

Bijvoorbeeld een programma, flyer of deelnemerslijst

Contact

Bij vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie, via uitnodigingen@igj.nl.