Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd

Ronnie van Diemen is sinds 1 december 2012 de Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd.

Met passie en overtuigingskracht zet Ronnie van Diemen zich in voor de continue verbetering van zorg. Dat doet zij vanuit twee levensmotto’s die leidend zijn in haar denken en handelen. ‘Waar angst regeert, wordt niet geleerd’ omdat een veilige en rechtvaardige organisatiecultuur een voorwaarde is voor voortdurende verbetering van de zorg. Het belang daarvan is duidelijk, want iedereen wil ‘zorg die je je eigen familie en naasten gunt'.

Ronnie van Diemen is actief op Twitter. Bekijk hier haar berichten.

Ronnie van Diemen

Loopbaan

Ze heeft in haar loopbaan de gezondheidszorg vanuit verschillende functies goed leren kennen. Zij studeerde Geneeskunde in Leiden en slaagde in 1983 cum laude voor haar artsexamen. Daarna werkte zij 10 jaar in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht, waar zij is opgeleid tot kinderarts-nefroloog. Zij promoveerde in 1989 op haar onderzoek naar hemodialyse en niertransplantatie bij kinderen.

Van 1993 tot 2003 werkte Ronnie van Diemen als kinderarts in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Ze werd ook opleider en afdelingshoofd Kindergeneeskunde en begon aan vernieuwing van de opleiding kindergeneeskunde. Ze was een van de initiatiefnemers voor het competentiegericht opleiden. Daarin ervaren artsen dat ze een schakel zijn in goede zorgverlening. En alleen excellente dokters kunnen worden, in samenwerking met anderen en met begrip van de organisatie.

Van 2003 tot 2008 werkte Ronnie als hoogleraar-directeur van het Instituut voor onderwijs en opleiden van het VUmc te Amsterdam. Ook was zij lid van de Adviescommissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen. Verder leidde ze een landelijk project rond de vernieuwing van de medisch specialistische vervolgopleidingen.

Ze werd in 2008 benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van GGZ Oost Brabant. In dat zelfde  jaar  werd Ronnie ook benoemd tot vice-voorzitter van de raad van toezicht van het West Fries Gasthuis. Naast die functies trad ze in 2012 toe tot de raad van toezicht van de Verpleegkundig specialist opleiding GGZ. En tot de Registratiecommissie Geneeskundige Specialisten.

Ronnie van Diemen stopte met deze functies, toen ze per 1 december 2012 werd benoemd tot Inspecteur-generaal voor de Gezondheidszorg.

De inspecteur-generaal of een andere medewerker van IGJ uitnodigen

U kunt de inspecteur-generaal of een andere medewerker van IGJ uitnodigen om te spreken op bijvoorbeeld  een congres. Ga hiervoor naar het aanvraagformulier.