Cijfers meldingen paramedici in de eerstelijn

Zorgaanbieders zijn verplicht ernstige incidenten bij de inspectie te melden. Welke incidenten ze moeten melden, is geregeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Volgens deze wet moet een incident gemeld worden als er sprake is van calamiteiten, geweld in de zorgrelatie en het ontslag van een zorgverlener wegens disfunctioneren.

Dit onderdeel gaat over het aantal meldingen dat de inspectie heeft gekregen van paramedici.

In 2018 ontving de inspectie 2 meldingen over geweld (seksueel grensoverschrijdend gedrag) in de zorgrelatie en 3 meldingen over ontslag van een zorgverlener wegens disfunctioneren. Er werd 9 keer een melding gedaan van een calamiteit.

Ontvangen verplichte meldingen

2018 Calamiteit Ontslag disfunctioneren Geweld zorgrelatie
9 3 2

De inspectie ontvangt weinig calamiteitmeldingen van paramedici. Incidenten binnen deze zorgsector leiden namelijk niet vaak tot ernstig letsel of overlijden en alleen in die gevallen is de zorgverlener verplicht hiervan melding te doen bij de inspectie.

De calamiteitmeldingen zijn allemaal afkomstig uit de fysiotherapie. Het gaat hierbij 7 keer om letsel (botbreuken) als gevolg van een val tijdens het oefenen. Eén van deze patiënten is door complicaties na de botbreuk komen te overlijden.

In 2 gevallen was er sprake van een hersenbloeding/ herseninfarct, waarbij mogelijk een relatie zou kunnen bestaan met de behandeling van de nek.