Meerjarenvisie Samenwerkend Toezicht Jeugd en Toezicht Sociaal Domein 2016-2019

De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (voorheen IGZ en IJZ), Veiligheid en Justitie, Onderwijs en Sociale Zaken en Werkgelegenheid, hebben een Meerjarenvisie Samenwerkend Toezicht Jeugd/Toezicht Sociaal Domein 2016 – 2019 opgesteld, dat raakvlakken heeft met het Jaarwerkprogramma Toezicht Jeugd 2016.