Directie Bedrijfsvoering

Directie Bedrijfsvoering draagt actief bij aan het succesvol realiseren van de organisatiedoelen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De directie is dienstverlenend en ondersteunt de organisatie op het gebied van Personeel & Organisatie, Financiën, Kwaliteit & Control, Informatie & ICT, Risicodetectie & Ontwikkeling, Facilitaire Dienst & DIV en Administratieve en Managementondersteuning.

De directie wordt aangestuurd door de directeur Bedrijfsvoering, die lid is van het managementteam. Deze directie richt zich vooral op haar interne klanten, de medewerkers van IGJ. Daarnaast werken de medewerkers uit deze directie veel samen met de bedrijfsvoeringsonderdelen van het ministerie van VWS.

Administratieve en Managementondersteuning

De afdeling Administratieve en Managementondersteuning (AMO) levert administratieve ondersteuning aan de toezichtafdelingen van IGJ en secretariële ondersteuning aan het management van de hele IGJ-organisatie. Het samenbrengen van deze taken binnen één afdeling waarborgt de kwaliteit en de continuïteit van de dienstverlening.

Risicodetectie & Ontwikkeling

Afdeling Risicodetectie & Ontwikkeling (R&O) werkt aan de vernieuwing van ons toezicht om de effectiviteit ervan te vergroten. Dat gebeurt zo veel mogelijk ‘evidence based’, dus op basis van onderzoek. Onze adviseurs analyseren interne en externe data over zorgaanbieders en halen daar signalen uit voor het toezicht. Ook geven wij strategisch en methodologisch advies. Belangrijke onderzoeksvragen op het terrein van toezicht zetten wij via een wetenschappelijk onderzoeksprogramma uit bij onderzoeksinstituten.

Binnen de afdeling is er een grote variatie in werkzaamheden. Wij werken voor alle toezichtafdelingen van de IGJ, dus voor de volle breedte van de gezondheidszorg en jeugdhulp. Er is veel contact met de inspecteurs.

Personeel & Organisatie

De afdeling Personeel & Organisatie (P&O) zorgt voor de vernieuwing en uitvoering van beleid op het gebied van de ontwikkeling van mens en organisatie. De afdeling adviseert en ondersteunt het management van de IGJ. Daarnaast informeren wijde medewerkers van de IGJ. Via onze academie zorgen wij voor een aantrekkelijk leerprogramma voor alle IGJ’ers.

Financiën, Kwaliteit & Control

De afdeling Financiën, Kwaliteit & Control (FK&C) is de interne dienstverlener voor kwaliteitsmanagement, planning & control en financiën. Het belang van onze interne klant staat daarbij voorop. We spelen zo goed als mogelijk in op wat het managementteam en de afdelingen nodig hebben. We streven er naar tijdig, kwalitatief goed werk te leveren.

Informatie & ICT

De afdeling Informatie & ICT (I&I) is verantwoordelijk voor de informatievoorziening binnen de IGJ. Daarbij werken we samen met onze leveranciers van binnen en buiten de overheid. We helpen de IGJ-medewerkers om hun problemen, wensen en eisen op het gebied van ICT helder te krijgen. We voeren de regie over de organisaties die de gevraagde aanpassingen moeten realiseren of we realiseren de oplossing zelf, zoals bij Business Intelligence. Dat doen we voor de informatievoorziening van vandaag én voor die van morgen.

Facilitaire Dienst & Digitale Informatie Voorziening

De afdeling Facilitaire Dienst & Digitale Informatie Voorziening (FD&DIV) zorgt voor  prettige werkomstandigheden voor de medewerkers van de IGJ en  voor de juiste informatie op tijd op de juiste plek.