Zwijgcontracten melden zorgprofessional

Heeft u als zorgprofessional een zwijgcontract getekend? Dan vragen we u dit te melden bij ons. Dat kan ook anoniem. Lees hier wat u kunt doen.

Wij spreken van een ongewenste inhoud als bijvoorbeeld één of meerdere van onderstaande punten staan opgenomen:

  • verplicht zwijgen
  • afzien van een gang naar de tuchtrechter
  • afzien van aangifte bij politie of openbaar ministerie om strafrechtelijke vervolging te ontlopen
  • afzien van melden bij de inspectie
  • afzien van inschakelen van de media

Hoe kan ik melden?

Werkt u in de zorg? Dan kunt een e-mail sturen naar Meldpunt IGJ via meldpunt@igj.nl of telefonisch contact opnemen via 088 – 120 5000.
Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur.

U kunt ook een brief sturen naar:
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Postbus 2518, 6401 DA Heerlen.

Bent u burger en heeft u een klacht over een zwijgcontract? Kijk voor meer informatie bij het Landelijk Meldpunt Zorg.

Waarom onderzoekt IGJ zwijgcontracten?

Met ons toezicht willen we de kwaliteit en veiligheid van de zorg bewaken. En overeenkomsten met een dergelijke inhoud staan hier haaks op.

Wat doet de inspectie met uw informatie?

Als u zich meldt bij de inspectie, dan zullen wij persoonlijk met u de mogelijkheden bespreken. We willen informatie inwinnen en inzicht krijgen in de contracten om te bepalen of de vaststellingsovereenkomsten een ongewenste inhoud hebben. U kunt anoniem melden. We gaan zeer vertrouwelijk met uw informatie om.