Toezicht op zorgnetwerken rond kwetsbare ouderen

In de zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen vormen de huisartsenzorg en de wijkverpleging samen het kernteam. Samen met mantelzorgers zorgen zij ervoor dat de zorg aansluit bij de behoefte van de kwetsbare ouderen. En dat kwetsbare ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toetst in 2019 en 2020 de samenwerking tussen de huisartsenzorg en de wijkverpleging bij de zorg voor kwetsbare ouderen. Inspecteurs bezoeken in zes gebieden in Nederland thuiszorgorganisaties en huisartsenpraktijken. Ook gaan de inspecteurs in gesprek met kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers.

Waarom doet de inspectie dit?

Eerder onderzoek van de inspectie liet zien dat de coördinatie en afstemming in netwerken rond kwetsbare ouderen vaak gebrekkig was. Ook de samenwerking tussen de huisartsen en de wijkverpleging was niet altijd vanzelfsprekend. Daarom gaat de inspectie nu gericht kijken naar deze samenwerking.

Hiermee wil de inspectie bijdragen aan verbetering en borging van de samenwerking tussen huisartsenzorg en wijkverpleging bij kwetsbare ouderen.

Toezicht op samenwerking huisartsenzorg – wijkverpleging bij kwetsbare ouderen

Goede zorg, elkaar kennen en samenwerken
De inspectie verwacht van de huisartsenzorg en de wijkverpleging dat zij zelf goede zorg bieden. En ook dat zij goed samenwerken in zorgnetwerken rond kwetsbare ouderen. Het is belangrijk dat zij elkaar kennen en dat ze van elkaar weten wat ze doen. En als dat nodig is, moeten zij elkaar informeren en met elkaar afstemmen. De inspectie toetst deze samenwerking aan algemene beroepsnormen en professionele richtlijnen, zoals de LESA ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’ (2017).

Wat levert het op?

Het toezicht geeft inzicht in wat er goed gaat en wat er beter kan in de samenwerking tussen de huisartsenzorg en de wijkverpleging. Per bezocht gebied maakt de inspectie een rapport. De inspecteurs bespreken de uitkomsten met de huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen en thuiszorgbestuurders.

In 2020 brengt de inspectie een rapport uit met haar belangrijkste conclusies op basis van het toezicht in de bezochte gebieden. De inspectie bespreekt haar conclusies over de samenwerking tussen huisartsenzorg en wijkverpleging bij kwetsbare ouderen ook met partijen op landelijk niveau. Dat zijn bijvoorbeeld de branche- en beroepsorganisaties voor huisartsenzorg en wijkverpleging, of beleidsmakers op landelijk niveau. 

Zorg voor kwetsbare ouderen in Best (deel 2)

Vandaag zijn we als Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in Best. We zijn hier voor de afsluitende bijeenkomst van ons toezicht op de samenwerking tussen de huisartsenzorg en de wijkverpleging bij de zorg voor kwetsbare ouderen. Ik sta hier in Bestwijzer en Bestwijzer is een locatie waar heel veel verschillende organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn met elkaar samenwerken. En ook inwoners van Best kunnen hier terecht voor vragen over deze onderwerpen.

Wij mogen hier vandaag een ruimte gebruiken voor onze afsluitende bijeenkomst. En ik verwacht strakjes hier zo’n 25 huisartsen, wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en managers van de thuiszorg voor de afsluitende bijeenkomst. En wij zijn uiteraard heel blij met zo’n grote opkomst en ik denk dat iedereen benieuwd is naar wat onze bevindingen zijn als inspectie, wat we hebben gehoord en gezien in onze toezichtbezoeken aan de huisartsenzorg en wijkverpleging en wat we gehoord hebben van de kwetsbare ouderen die we hebben geïnterviewd en van hun mantelzorgers.

En we hebben goed nieuws voor hen, want de samenwerking tussen de huisartsenzorg en de wijkverpleging in Best scoorde ruim voldoende tot goed. We hebben gezien dat huisartsen, praktijkondersteuners ouderenzorg en wijkverpleegkundigen elkaar kennen en elkaar weten te vinden. En dat ze goed samenwerken. In gezamenlijke huisbezoeken, multidisciplinaire overleggen stemmen ze de zorg voor kwetsbare ouderen op elkaar af. En daar zijn ook de ouderen zelf en hun mantelzorgers heel blij mee. Dat wil niet zeggen dat er geen dingen zijn die beter kunnen, ook dat gaan we straks bespreken. En we zijn ook heel benieuwd wat de zorgverleners zelf daar over denken en hoe zij daarmee aan de slag zouden kunnen gaan.

Bent u benieuwd geworden naar wat wij gezien hebben in Best? Lees dan ons rapport op de website. En na de zomer gaan we dit toezicht ook in een aantal andere gemeenten uitvoeren. Ook daarvoor: houd de website in de gaten.

Het toezicht op zorgnetwerken rond kwetsbare ouderen tot nu toe