Toezicht op zorgnetwerken antibioticaresistentie

Begin 2017 zijn er 10 regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie (ABR) opgericht. Vooral de Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO) zijn reden tot grote zorg. Bacteriën die niet of nauwelijks meer reageren op de meest gebruikte antibiotica noemen we BRMO.

Resistente bacteriën verspreiden zich vooral regionaal, via patiënten, naar andere zorginstellingen. Het doel van de zorgnetwerken ABR is om antibioticaresistentie te voorkomen door goed antibioticagebruik. En om verspreiding van resistente bacteriën zoveel als mogelijk tegen te gaan.

De Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd houdt hier toezicht op vanuit het project TIRZA: Toezicht Infectiepreventie en Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie. De inspectie richt dit toezicht op één van de tien regionale zorgnetwerken ABR. Zonder dat we hebben gekeken naar bijzondere risico’s of andere omstandigheden, heeft de inspectie gekozen voor het regionale zorgnetwerk ABR Limburg. We bezoeken binnen Limburg zorgaanbieders uit verschillende sectoren:

  • Ziekenhuizen
  • Verpleeghuizen
  • GGD’en
  • Huisartspraktijken/huisartsenkringen
  • Mondzorgpraktijken
  • Gehandicaptenzorg instellingen
  • Ggz-instellingen
  • Thuiszorginstellingen
  • Revalidatiecentra

Daarnaast worden meerdere patiënten met een BRMO gevolgd in hun route door de zorg. Zo kunnen we zien hoe deze patiënten zich bewegen van de ene zorgaanbieder naar de andere en hoe de patiënt dit ervaart. Op die manier krijgt de inspectie niet alleen een beeld per zorgaanbieder, maar ook van de zorgregio als geheel.

Meer informatie

Meer weten over het toezicht op zorgnetwerken ABR? Bekijk ons toetsingskader Infectiepreventie in Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie of de infographic ‘Regionale Zorgnetwerken ABR’.