Onderzoek

De Academische Werkplaats Toezicht (AWT) is een samenwerkingsverband van IGJ met ZonMw en vier kennisinstituten. Het gaat om de kennisinstituten IQ healthcare (RadboudUmc), instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (Erasmus Universiteit Rotterdam), NIVEL (Utrecht) en Amsterdam Public Health (APH/ VUmc). De samenwerkende partners in het AWT doen onderzoek naar de werking en effecten van toezicht. Hiermee kan IGJ haar toezicht verder ontwikkelen.

Onderzoek naar zorg in netwerken

In 2019/2020 start er een nieuw onderzoek vanuit het AWT naar zorg in netwerken. Met dit onderzoek wil de inspectie onder andere meer kennis opdoen over kenmerken van goed functionerende zorgnetwerken. En over interventies waarmee de inspectie het functioneren van zorgnetwerken kan stimuleren. Meer informatie over het onderzoeksprogramma is ook te vinden op de website van ZonMw.

Eerdere onderzoeken VUmc/Emgo+ en Nivel

In 2015 onderzochten onderzoeksinstituten Nivel en VUmc/Emgo+ hoe het toezicht op netwerken in de zorg thuis eruit zou kunnen zien. Dat deden zij op verzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De inspectie heeft de resultaten van deze onderzoeken gebruikt voor het ontwikkelen van haar toezicht op zorgnetwerken.

Het Nivel publiceerde het rapport ‘Conceptueel kader voor de ontwikkeling van toezicht op samenwerking in de zorg en ondersteuning van kwetsbare cliënten thuis’. En VUmc/Emgo+ publiceerde het rapport ‘Toezicht op zorgnetwerken van thuiswonende kwetsbare ouderen’.