Gebiedsgericht toezicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houdt gebiedsgericht toezicht op zorgnetwerken in de zorg thuis. Bij gebiedsgericht toezicht kijkt de inspectie niet naar één instelling of organisatie. Zij kijkt naar verschillende zorg- en hulpverleners in één gebied, bijvoorbeeld een bepaalde wijk, gemeente of regio. Deze regio kan variëren in grootte. De inspectie richt zich bij het gebiedsgericht toezicht op bepaalde doelgroepen. De focus ligt hierbij op kwetsbare ouderen, mensen met een chronisch psychische aandoening, kinderen die specialistische verpleging of zorg thuis krijgen en mensen met een bijzonder resistente bacterie (BRMO).

Selectie

De inspectie selecteert gebieden op basis van interne toezichtinformatie en openbare bronnen. Deze openbare bronnen geven informatie over bijvoorbeeld inwoneraantal, de leeftijd van inwoners, spreiding van ziektes en sociale gezondheid. In deze gebieden kijkt de inspectie naar de samenwerking tussen de verschillende zorg- en hulpverleners in het zorgnetwerk rond een cliënt.

Samenwerkingsafspraken

Goede samenwerking in zorgnetwerken vereist ook samenwerking tussen verschillende partijen in de regio of gemeente. Om dit te agenderen, organiseert de inspectie regionale bijeenkomsten met bijvoorbeeld zorgaanbieders, zorgprofessionals, bestuurders en wethouders. Tijdens die bijeenkomsten brengt de inspectie knelpunten in kaart. Het gaat dan om knelpunten in de samenwerking in zorgnetwerken van kwetsbare cliënten.

Ook houdt de inspectie bijeenkomsten nadat zij in een bepaald gebied toezicht heeft gehouden. Daar presenteert de inspectie de resultaten van de toetsing van persoonlijke zorgnetwerken aan de zorgaanbieders. Behalve op regionaal niveau, agendeert de inspectie haar bevindingen ook aan landelijke partijen. Zo bespreken we de signalen uit ons toezicht met koepels, branche- en beroepsorganisaties en beleidsmakers. 

Niet alleen zorg, maar ook ‘ondersteuning’ vanuit de gemeente is een belangrijk onderdeel van het zorgnetwerk. De inspectie werkt daarom in haar toezicht vaak ook samen met de gemeente(n) en hun toezichthouders op de Wmo.