GGZ Friesland en samenwerkingspartners Drachten en Leeuwarden

In het kader van het toezicht op de ambulante ggz heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in de periode van september tot november 2018 een aantal bezoeken gebracht aan GGZ Friesland en een aantal ketenpartners. Niet alle zorgaanbieders in de regio waren betrokken bij het onderzoek. De focus lag op de grootste ggz-instelling en vertegenwoordigers van de huisartsen in de regio Friesland.

In dit rapport beschrijft de inspectie de resultaten en trekt zij haar conclusies. Op basis daarvan doet zij aanbevelingen en geeft zij aan welke maatregelen moeten worden genomen.