GGZ Westelijk Noord-Brabant en samenwerkingspartners

In het kader van het toezicht op de ambulante ggz heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in de periode van mei tot oktober 2018 een aantal bezoeken gebracht aan GGZ Westelijk Noord Brabant en een aantal ketenpartners.

In dit rapport beschrijft de inspectie de resultaten, trekt zij haar conclusies en geeft zij zo nodig aan welke maatregelen zij treft naar aanleiding van de bevindingen.