Snel inzicht in toetsingskader zorg thuis

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt met het toetsingskader voor de zorg thuis toezicht op zorg in de thuissituatie van de cliënt. De focus ligt op verpleging en verzorging thuis. Het toetsingskader is opgebouwd uit vijf thema’s. Deze thema’s zijn hiernaast te zien als cirkels. IGJ wil goede zorg thuis stimuleren. Ook wil IGJ bijdragen aan beleidsontwikkeling en de versterking van de positie van de wijkverpleegkundige in de zorg thuis. Daarbij sluit IGJ aan bij ontwikkelingen in de zorgsector.