Zorgnetwerken: Terugkoppeling vervolgonderzoek in Houten

In 2017 deed de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoek naar de zorgnetwerken thuis bij ouderen na eerstelijnsverblijf (ELV) in Houten. Dit onderzoek was een pilot voor de vernieuwing van het toezicht van de inspectie. Als onderdeel van de pilot deed de inspectie in het najaar van 2018 een kort vervolgonderzoek in Houten.

Het doel van het vervolgonderzoek was om de volgende vraag te beantwoorden:

"In hoeverre voldoet de netwerkzorg thuis bij ouderen na eerstelijnsverblijf in Houten aan de norm voor coördinatie en afstemming?".

De inspectie zag dat de organisaties binnen DuurSaam Houten serieus aan de slag zijn gegaan. Er is hard gewerkt om de integrale zorg en ondersteuning voor Houtense ouderen te verbeteren.

Ook hebben de partijen samenwerkingsafspraken gemaakt. Die afspraken beschrijven onder andere de rol van de zorgcoördinator. Ook staat beschreven wie deze rol in verschillende fasen op zich zou kunnen nemen.

Toch zag de inspectie dat de samenwerkingsafspraken nog niet bij alle zorgverleners bekend waren. En dat zorgverleners de term coördinatie anders invullen en de rol van coördinator soms verschillend zien. Het was niet altijd duidelijk wie daadwerkelijk de coördinator was van het zorgnetwerk. De implementatie van de samenwerkingsafspraken vergt in de praktijk nog de nodige inspanning.

De inspectie heeft er vertrouwen in dat het de partijen in Houten gaat lukken om de samenwerkingsafspraken over integrale zorg en ondersteuning aan kwetsbare ouderen te implementeren.