Overgangssituatie Wet Bopz

Er is een overgangsperiode voor zowel de Wvggz als de Wzd. Daardoor kunnen betrokkenen of cliënten in 2020 nog onder de Wet Bopz gedwongen zorg krijgen:

Wvggz
De Wet Bopz blijft van toepassing op cliënten met een psychische stoornis, waarvoor een rechterlijke machtiging (RM) of inbewaringstelling (IBS) is afgegeven onder de Wet Bopz. Dit geldt voor de duur van de afgegeven machtiging, maar geldt uiterlijk tot en met 31 december 2020.

Wzd
De Wet Bopz blijft van toepassing op verzoeken die onder de Wet Bopz zijn ingediend. Besluiten van het CIZ, RM’en tot opname en verblijf en onder de Wet Bopz verleende IBS’en, worden per 1 januari 2020 gezien als ‘onder de Wzd afgegeven’.

Sommige artikelen uit de Wet Bopz blijven van toepassing als een Bopz-behandelplan nog niet volgens het stappenplan Wzd is omgezet naar een Wzd-zorgplan. Dit moet voor 1 juli 2020 zijn gebeurd.

Bovenstaande bepalingen volgen uit het overgangsrecht. Zo kunnen alle lopende procedures onder de Wet Bopz worden afgerond en kunnen gestarte dwangbehandelingen worden voortgezet, totdat de zorg onder de Wvggz of Wzd is georganiseerd.

Klachtencommissies

Klachtencommissies van zorginstellingen (artikel 41 Wet Bopz) en rechtbanken (artikel 2 t/m 35; 14d; 34, 42, 43 Wet Bopz) hebben en houden een meldplicht bij de inspectie zolang het overgangsrecht Wet Bopz van toepassing is.

Cliënten waarop de Wet Bopz van toepassing is, moeten zich nog kunnen wenden tot de interne klachtencommissie. Zolang het overgangsrecht geldt, moeten interne klachtencommissies blijven bestaan naast de (nieuwe) regionale klachtencommissies onder de Wvggz en Wzd. Zorgaanbieders kunnen er wel voor kiezen om een bestaande klachtencommissie tijdens de overgangstermijn zodanig in te richten, dat aan de eisen van de Wvggz en de Wzd wordt voldaan. Dan worden de klachtencommissies als het ware samengevoegd. Maar zorgaanbieders kunnen er ook voor kiezen om voorlopig twee commissies aan te houden. Voor zowel cliënten als zorgaanbieders is het dus belangrijk om te weten welke wet op welke cliënt van toepassing is in 2020.

Meer informatie?

Lees de handreiking overgangsrecht die de ketenpartners OM, GGZ Nederland, Rechtspraak en de inspectie hebben gemaakt. Daarin staan ook de afspraken die de ketenpartners hebben gemaakt.