Gegevensaanlevering verplichte en onvrijwillige zorg

In de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) staat dat zorgaanbieders halfjaarlijks gegevens over de toepassing van verplichte en onvrijwillige zorg moeten aanleveren bij de inspectie. Het gaat om een digitaal overzicht en een analyse. 

Over welke gegevens gaat het?

In hoofdstuk drie van zowel de Regeling verplichte geestelijke gezondheidszorg (Rvggz) als de Regeling zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Rzd) van het ministerie van VWS staan de nadere eisen met betrekking tot de gegevensverwerking.

Hoe gegevens aanleveren?

De analyse en het digitaal overzicht levert u in aparte bestanden aan bij de inspectie via Mijn IGJ. Hiervoor heeft u geen account nodig. Mijn IGJ is een nieuw portaal voor het uitwisselen van informatie tussen zorgaanbieders en de IGJ. Aanlevering per e-mail is niet meer mogelijk. Via de volgende links komt u direct in Mijn IGJ (voor beide wetten gelden dezelfde links):

Lees voor het aanleveren, eerst de nadere informatie die voor u van toepassing is:

Wat doet de inspectie met de aangeleverde informatie?

De data in het digitale overzicht over de uitgevoerde verplichte en onvrijwillige zorg gebruikt de inspectie voor het toezicht op locatie- en organisatieniveau. Ook maakt de inspectie hierover bredere analyses, om inzicht te krijgen op geaggregeerde niveaus zoals per zorgsector of per regio. 

De analyse gebruikt de inspectie voor het toezicht op de desbetreffende zorgaanbieder. Wordt dwang in de zorg zorgvuldig toegepast? En wordt er in de loop der tijd meer of minder verplichte of onvrijwillige zorg toegepast? Wordt er ook geleerd en verbeterd, en worden de inzichten verwerkt in het beleidsplan? Ook kijkt de inspectie of zorgaanbieders cliëntenraden voldoende betrekken.

Bij het duiden van de gegevens betrekt de inspectie de brancheorganisaties. De IGJ evalueert met hen ook het proces van gegevensaanlevering. Mogelijk komen daar aanpassingen uit voort voor de toekomstige gegevensaanlevering.

Ontvangen gegevens over eerste helft 2020

De IGJ ontving van een aantal zorgaanbieders in de (jeugd-)ggz, verslavingszorg, forensische zorg en verpleeghuiszorg een overzicht en/of analyse van de toegepaste verplichte en onvrijwillige zorg tussen 1 januari en 1 juli 2020. In de ggz en de verpleging, verzorging en thuiszorg leverden de meeste zorgaanbieders een minimale dataset op zorgaanbiederniveau aangeleverd. In de publicatie Analyseren om te leren staat wat de inspectie ziet in de aangeleverde analyses over de eerste helft van 2020.

Meer informatie

De inspectie werkt aan een informatiepagina met verdere uitleg over de gegevensaanlevering: het waarom, wat en hoe. Op deze pagina’s komen ook instructievideo’s. 

Aanvullend daarop organiseert de IGJ digitale vragenuurtjes over de gegevensaanlevering. Dit doet zij samen met brancheorganisaties, het ministerie van VWS en softwareleveranciers Tenzinger (Wzd) en Avinty (Wvggz) Aan deze partijen kunt u de vragen stellen, die u na het lezen van de informatie nog heeft. Tijdens de vragenuurtjes komen de volgende onderwerpen voorbij:

 • Inhoud van het digitale overzicht
 • Maken van het digitale overzicht (in bestandstype xml)
 • Aanlevermoment van het digitale overzicht
 • Inhoud en vorm van de analyse
 • Maken van de analyse (inhoudelijk en praktisch)
 • Aanlevermoment van de analyse
 • Wat IGJ doet met de gegevens

Wanneer?

 • Gegevensaanlevering Wzd: donderdag 20 mei, 9:00 uur – 10:30 uur
 • Gegevensaanlevering Wvggz: donderdag 20 mei, 13:00 – 14:30 uur

Deelnemen?

U hoeft zich niet vooraf aan te melden voor het vragenuurtje. U kunt op het genoemde tijdstip deelnemen door te klikken op de volgende link:

 • Vragenuur Wzd
  Neem deel aan vragenuur. Werkt de link niet? Gebruik dan vergaderingnummer 163 596 4624 en wachtwoord Welkom.
 • Vragenuur Wvggz
  Neem deel aan vragenuur. Werkt de link niet? Gebruik dan vergaderingnummer 163 944 2615 en wachtwoord Welkom.

Technische informatie

 • Download vooraf de app Cisco Webex Meetings op uw smartphone, tablet of laptop of neem deel via uw browser.
 • Klik op een van de links hierboven; daarmee komt u direct in het vragenuurtje.
 • Voer uw weergavenaam en e-mailadres in en kies ‘OK’. Accepteer de microfoon- en camera-instellingen. Klik tot slot op de groene knop ‘Deelnemen’.
 • Wilt u meer informatie over Webex? Meer informatie vindt u in deze handleiding.

Na de vragenuurtjes deelt de IGJ de besproken informatie op deze webpagina.