Wet Bopz

De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) geldt niet meer. Per 1 januari 2020 werd de Wet Bopz vervangen door de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd). Overgangsbepalingen zorgden ervoor dat alle lopende Bopz-procedures konden worden afgerond, totdat de zorg onder de Wvggz of de Wzd was georganiseerd. Per 1 januari 2021 gelden de overgangsbepalingen uit de Wet Bopz niet langer.

BOPZ meldingen

Voor cliƫnten met een Bopz-machtiging die in 2020 onder de overgangsbepalingen vielen, moest u nog tot en met 31 december 2020 Bopz-meldingen doen. Zie voor meer informatie de pagina 'Melden volgens de Wet Bopz'.

Meer informatie

Kijk op de pagina Wet verplichte ggz en Wet zorg en dwang voor informatie over ons toezicht op dwang in de zorg. Of ga naar het Informatiepunt Dwang in de zorg: Overgang van Wet Bopz naar nieuwe wetgeving.