Wet Bopz (niet meer geldig)

De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) geldt niet meer. Per 1 januari 2020 is de Wet Bopz vervangen door de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd). Per 1 januari 2021 gelden de overgangsbepalingen uit de Wet Bopz niet langer.

Kijk bij Dwang in de zorg voor alle informatie over ons toezicht op dwang in de zorg.