Overige wetten

Over een aantal wetten staat op deze website een uitgebreidere omschrijving, deze staan in dit overzicht. Hieronder staan de overige wetten waar we toezicht op houden:

Op basis van deze wetten houden we toezicht op de verschillende zorgsectoren.

Voor een aantal van deze wetten zijn beleidsregels opgesteld voor de bestuurlijke boete die de inspectie kan opleggen bij overtredingen.

Twee soorten wetten

Er zijn twee soorten wetten die de inspectie gebruikt in het toezicht:

  • Wetten met expliciet en gedetailleerd geformuleerde regels.
  • Wetten met algemeen en open geformuleerde normen.

Bij wetten met expliciet geformuleerde regels controleert de inspectie of zorgaanbieders zich aan deze regels houden. Dit wordt regeltoezicht genoemd. Dit soort wetten zijn er bijvoorbeeld voor veel medische producten.

Toezicht op wetten met open geformuleerde normen vindt plaats op basis van normen die zorgaanbieders zelf gezamenlijk ontwikkelen. In de wet staat bijvoorbeeld dat zorg 'effectief, doelmatig en patiëntgericht' moet zijn. Wat dit concreet betekent bepalen zorgaanbieders gezamenlijk. De inspectie controleert dit vervolgens. Dit wordt normentoezicht genoemd. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is een voorbeeld van een wet met open geformuleerde normen.