Technische Handreiking Aanlevering Toezichtinformatie Wvggz

In de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) staat dat zorgaanbieders halfjaarlijks gegevens over de toepassing van verplichte zorg moeten aanleveren bij de inspectie. Het gaat onder meer om een digitaal overzicht. In hoofdstuk drie van de Regeling verplichte geestelijke gezondheidszorg (Rvggz) van het ministerie van VWS staan de inhoudelijke eisen voor de gegevensaanlevering.

Het digitaal overzicht is een bestand (in bestandstype .xml) met data op persoonsniveau over de uitgevoerde verplichte zorg; per vestiging en over een bepaalde periode. Welke gegevens in het digitaal overzicht moeten staan, staat in deze technische handreiking. Dit document is gemaakt door de projectgroep informatievoorziening van het Ketenprogramma Wvggz, samen met softwareleveranciers. Het doel ervan is om het voor zorgaanbieders technisch mogelijk te maken om het digitaal overzicht voor de IGJ te genereren.