Philips Medical Systems Nederland BV, FSN-2021-IGT-BST-032, Philips Hemodynamic system

Wanneer een neonatale patiënt wordt opgenomen, wordt de niet-invasieve bloeddruk niet ingesteld op de neonatale modus op de Philips Xper Flex Cardio FC2010-patiëntmonitor.

Fabrikant: Philips Medical Systems Nederland BV
Product: Philips Hemodynamic system
Datum FSN: 15 maart 2022

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.