Philips, 2021-IGT-BST-020, Philips Allura Xper and Azurion systems

Verbindingsproblemen met de draadloze voetschakelaar veroorzaken onderbreking van fluoroscopie en opname.

Fabrikant: Philips Medical Systems Nederland BV
Product: Philips Allura Xper and Azurion systems
Datum FSN: 25 november 2021

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.