Philips Medical Systems, 70900056/70600107, CombiDiagnost R90/ProxiDiagnost

De waarschuwingslabels voor röntgenstraling ontbreken op de Eleva Examination Console van de CombiDiagnost C90- en ProxiDiagnost N90-systemen.

Fabrikant: Philips Medical Systems DMC GmbH
Product: CombiDiagnost R90/ProxiDiagnost
Datum FSN: 29 okt

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.