Philips FCO78100527 - Ingenia (various) + SmartPath to dStream

Philips heeft een probleem vastgesteld waardoor de tafel vast kan komen te zitten wanneer de handmatige modus alleen wordt gebruikt om de tafel te verplaatsen. Dit probleem doet zich niet voor in de gemotoriseerde modus.

Fabrikant: Philips Medical Systems Nederland B.V.
Product: Ingenia 1.5T, Ingenia 1.5T Evolution, Ingenia 1.5T S, Ingenia 1.5T CX, SmartPath to dStream for 1.5T, Ingenia 3.0T, Ingenia Ambition S, Ingenia Ambition X, Ingenia Elition S, Ingenia Elition X, Ingenia 3.0T CX, SmartPath to dStream for XR and 3.0T

Waarschuwing van de fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.