Philips Goldway (Shenzhen) Industrial Inc., FSN-FSCA 2021-CC-EC-002-IR, Philips HeartStart Intrepid Monitor/Defibrillator

URGENT-Veiligheidsbericht/adviesbericht Philips HeartStart Intrepid-monitor/-defibrillator (867172):
Mogelijke interferentie met andere bewakingsapparaten wanneer beide apparaten op een patiënt zijn aangesloten.

Fabrikant: Philips Goldway (Shenzhen) Industrial Inc.
Europees vertegenwoordiger: Shanghai International Holding Corp.GmbH (Europe)
Product: Philips HeartStart Intrepid Monitor/Defibrillator

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie