Remote Diagnostic Techologies Ltd, FSN-FA-009, Tempus Pro

Deze veiligheidskennisgeving is bedoeld om u te informeren over een probleem dat ontdekt is bij de Tempus Pro (met Trizeps 7 (TR7)-hardware) indien gebruikt in combinatie met de videolaryngoscoop, productnaam: C-MAC® S USB IMAGER MET USB 2.0-POORT.

Fabrikant: Remote Diagnostic Techologies Ltd
Europees vertegenwoordiger: Philips Medical Systems Nederland B.V.
Product: Tempus Pro

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.