Philips Medical Systems Nederland B.V., FSN-FSCA FCO781 00524, Ingenia Ambition X, Ingenia Ambition S

URGENT veiligheidsbericht Ingenia Ambition X, Ingenia Ambition S: Probleem met mechanische afmetingen van hijsblokken boven op de magneet.

Fabrikant: Philips Medical Systems Nederland B.V.
Product: Ingenia Ambition X, Ingenia Ambition S

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie