Philips Medical Systems Nederland BV, FSN-2020-IGTBST-017, Philips Allura Xper.

Philips Healthcare heeft door middel van trendanalyse een toename van het aantal storingen ontdekt van bepaalde DC-voedingen met laagspanning ("DCPS") die in deze producten worden gebruikt.

Fabrikant: Philips Medical Systems Nederland BV
Product: Philips Allura Xper.

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.