Philips FSCA 72200480A-IR - Xper Flex Cardio Physiomonitoring System

Philips voert een correctie uit om verschillende prestatieproblemen met het Xper Flex Cardio-fysiobewakingssysteem te verhelpen.

Fabrikant: Philips Medical Systems
Product: Philips Xper Flex Cardio Physiomonitoring System

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.