Philips Healthcare, FSN-FSCA CLE18-028, JETStream® Workspace/JETStream® Workstation

Er is een probleem geconstateerd bij de Philips JETStream WorkSpace, dat een risico kan vormen voor patiënten of gebruikers als het zich nog eens voordoet.

Fabrikant: Philips Healthcare
Europees vertegenwoordiger: Philips Medical Systems Nederland B.V.
Product: JETStream® Workspace, JETStream® Workstation

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.