Philips Medical Systems Netherands BV, FSN-2020-IGTPUN-004, Zenition 50, Zenition 70 Systems

Verlies van trekontlasting in de verbindingskabel tussen het mobiele weergavestation en de C-boogstandaard (Kabel voor de MVS-trolleystandaard)

Fabrikant: Philips Medical Systems Netherands BV
Product: Zenition 50, Zenition 70 Systems

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.