Elekta Ltd, FSN-FCA-EL-0012, Elekta Unity

It has been reported that gradient cable connections have shown signs of excessive heating in the MRL Gradient Connection Module on some Elekta Unity/Philips Marlin systems.

Fabrikant: Elekta Ltd
Europees vertegenwoordiger: Elekta Solutions AB
Product: Elekta Unity

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.