Philips Medical Systems Nederland BV, FSN-FC2020-IGTBST-003, Philips Azurion 7 M20

Philips heeft een probleem vastgesteld in de Philips Azurion 2.0-systemen die de XperGuide-applicatie hebben ingeschakeld in het Interventional Workspot-platform. Dit probleem kan een risico vormen voor patiënten.

Fabrikant: Philips Medical Systems Nederland BV         
Product: Philips Azurion 7 M20

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.