Philips Medical Systems FSCA 86100213A-IR HeartStart XL Defibrillator Monitor

De draaischakelaar voor therapieselectie ( Energieniveauselectieknop) van de Philips HeartStart XL-defibrillator/-monitor functioneert mogelijk niet meer, wat kan leiden tot een onverwachte werking van het apparaat.

Fabrikant: Philips Medical Systems
Product: HeartStart XL Defibrillator Monitor

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.