Invivo Coporation FCO78400005 SensaVue Patient Entertainment System

De DVI-adapter die voor SensaVue wordt gebruikt biedt onvoldoende afscherming om te voldoen aan de vereiste emissies van IEC 60601-1-2 3e editie.

Fabrikant: Invivo Coporation
Product: SensaVue Patient Entertainment System

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.