PETER BREHM,R20170803 - WSI MX/PX-Titan Expertise Guiding rod

Bij de aansluitend uitgevoerde onderzoeken zijn sporen van diverse stoffen geïdentificeerd in afwijking van de reinigingsvalidatie, die zijn terug te voeren op de grondstof.

Fabrikant: PETER BREHM GmbH
Product: WSI MX/PX-Titan Expertise Guiding rod

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie