GE Healthcare FMI 34093 - Carestation 620_650_650c A1, A2, Carestation 30, 9100 NXT Anesthesia System

On systems equipped with the Auxiliary Common Gas Outlet (ACGO), there is a potential for the auxiliary gas switch to unexpectedly switch from the ACGO position back to the circle position. On systems equipped with the Aux O2 + Air function the switch could unexpectedly switch from the Aux O2 + Air position back to the circle position.

Fabrikant: GE Healthcare_Datex-Ohmeda, Inc.
Product: Carestation 620/650/650c A1, Carestation 620/650/650c A2, Carestation 30 and 9100c NXT Anesthesia Systems

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.